چاپ کاتالوگ از پر سودترین فرصت ها برای طراحان گرافیک می باشد. از ویرایش عکس محصولات گرفته  تا طراحی، طرح بندی و حتی حروف چینی ، اکثر کاتالوگها از اهمیت زیادی برخوردارند …
ادامه مطلب