یکی از موثرترین و قدیمی ترین ابزارهای تبلیغاتی استفاده از کاتالوگ های تبلیغاتی می باشد. این کاتالوگ ها معرف محصولات تولیدی یک واحد تجاری می باشد. مشتریان با خواندن و دیدن محصولات …
ادامه مطلب