تصمیم بگیرید که آیا نام شرکت خود را در لوگو میخواهید بگنجانید یا نه . البته، شما می خواهید یک شناخت اسمی برای کسب و کار خود بسازید،  پس ممکن است گنجاندن نام در بخشی از طراحی لوگو همیشه ایده خوبی نباشد. اگر برای درج نام توضیح منطقی دارید آنرا بگنجانید اما هنوز هم این کار ضروری نیست اگر بودجه بازاریابی شما محدود هستند و هدف شما تنها ساخت و متمایز کردن یک نام باشد.

اگر نام بیش از حد عمومی است آن را داخل لوگو نگنجانید و یا اگر بیش از حد طولانی باشد و یا در سطح جهانی به خوبی ترجمه نشده باشد (در صورتی که مورد توجه باشد، اینجا می توان به نام یک محصول لبنیاتی مشهور اشاره داشت که در کشور ما معنای مناسبی ندارد) و یا فاقد هر گونه پرستیژ است. نام را رها کنید اگر شما میخواهید روی یک محصول مانند یک کفش کتانی یا یک کیف دستی آرم خود را قرار دهید،.

[۲] به تمام راه های مختلف که شما قصد استفاده از آرم خود را  دارید فکر کنید. کوچکترین اندازه ممکن را تصور کنید.  شاید بهتر باشد نام را در طراحی لوگو  قرار ندهید اگر نام شرکت به علت کوچکی زیاد قابل خواندن نباشد پس بهتر اینکه اصلا استفاده نشود.