• تهران‏، میدان انقلاب، قبل از جمالزاده شمالی بن بست قائم مقام پلاک 8 واحد 2

نمونه کارهای طراحی و چاپ بسته بندی محصولات

جزو مهمترین المان های طراحی در ساختار یک سازمان و هر مجموعه ای می باشد، زیرا لوگو مفهومی از تمام ساختار یک مجموعه می باشد. طراحی لوگو با توجه به اصول طراحی و استفاده از ساختار مفهومی می تواند تبدیل به یک اثر هنری و یک نشانه ماندگار شود. در طراحی لوگو توجه به اصول سازمان مربوطه و ترکیب این اصول با قوانین طراحی و هنر یک امر پیچیده و مهم می باشد که توسط اهل فن این رشته باید انجام گردد.