در نوع زندگی امروز بشر، به دلیل کوچکـتر شدن فضاهای زندگی نسبت به قبل و مهاجرت از خانه های بزرگ و حیاطدار به اپارتمان های متراکم احساس نیاز به طراوت و شادابی بیشتر حس می شود. نیاز به وجود حرکت بیشتر از پیش احساس می شود. تجارت گردشگری همیشه یکی از بهترین گزینه ها برای درآمد زایی کشورها محسوب می شود. در این دوره، فضاهای وسیع محیط های زندگی در گذشته و تابلوهای هنری با سبک های قدیمی جای خود را به صفحات دیجیتالی با تصایر پر تحرک داده است. امروزه می توان از هنر گرافیک برای جذب گردشگران نیز استفاده نمود.

انسان پر تحرک دیروز در این فضای تنگ و محدود همواره غرق در حیات پر تحرک محیط رسانه ای می شود. در همین راستا، هنرمندان به طور متقابل با حساسیت زیاد و درک شرایط، فضایــی متناسب خلق میکنند تا بتوانند میان نیازهای بشری با وضعیت روز تعادل برقرار کنند و سبب جذب هرچه بیشتر گردشگران به یک کشور شوند.  تقریبا هر طرح گرافیکی سه هدف اصلی دارد.

  • جلب توجه
  • خلق یک حالت بصری فراموش نشدنی
  • مخابره یک پیام

بهترین راه به نتیجه رسیدن دو هدف اولیه تاثیر بصری است.

نیاز انسان به سفر و لزوم علم گرافیک برای گردشگری

انسان نیازهای متعددی دارد که یکی از آنها، مسافرت و جهانگردی است. سیر و سفر از زمینه های اصلی ظهور تمدن و مهمترین عامل در تبادل فرهنگ ملتها و کشف مدرنترین صنعت های سرزمین های جدید می باشد. همچنین صنعت گردشگری یکی از پر رونق ترین تجارت های جهان است. صنعتی که در قبال کمترین هزینه، بیشترین بازدهی را دارد و پیشبینی میشود تا چند سال آینده رقیب دیگر صنایع پر قدرت در جهان شود. حال با این اوصاف، میتوان درامد زایــی گرافیکی را مطرح کرد که در قبال معرفی فرهنگ باستانی سبب افزایش منابع مالی کشور نیز می شود.

گرافیک و گردشگری

محققین و پژوهشگران، از گرفیک برای بهبود حوزۀ گردشگری کمک میگیرند. یکی از این هنرها، که قدمتی به وسعت تاریخ دارد، گرافیک یا ارتباط تصویری است، ارتباطی که از سویــی آغاز شده و به منظور هدف خاصی مطرح میگردد، خاصه در بحث اقتصاد گردشگری که بار مهمی از این بحث را به دوش میکشد.

ویژگی های علم گرافیک

گرافیک، هنری است که پس از اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ رشد و توسعه فراوانی یافت و به دلیل رساندن اخبار و اطلاعات مختلف به مردم، مجلات، روزنامه ها، اعلانها و پوسترها به شکلهای گوناگون ساخته شد. این اعلانها به نوعی رسانه اولیه مردم جهت آگاهی و اطلاع رسانی بود. ریشۀ کلمۀ گرافیک، گرافیکوس میباشد که قسمتی از طراحی یونانی است و به معنای بهتر نوشتن است. گرافیک ابتدا به نقاشی گـفته میشد که به وسیله دستگاههای چاپ (دستی و ماشینی) تکـثیر میگردد و از آن جهت برقراری ارتباط و پیامرسانی استفاده می شود. هدف از اجرای یک کار گرافیکی تکـثیر و توزیع است. گرافیک از واژۀ فرانسوی Graphique گرفته شده و در تعریف و نمایش چیزی به وسیلۀ نوشته یا نقش که در تهیۀ پوسترهای تبلیغاتی، جلد کـتابها و مانند آن کاربرد دارد.

نقش گرافیک در صنعت گردشگری

از ارتباط بصری می توان به عنوان یکی از کارامدترین وسایل ارتباطی در جلب گردشگر نام برد. لازمۀ ایجاد این نوع ارتباط نیز داشتن فرهنگ بصری غنی در میان جوامع است. به عبارت دیگر جهت ایجاد یک ارتباط تصویری بین المللی می بایست با نمادها و زبان ها، مردم را به هم نزدیک نمود. به کمک پوستر میتوان زیبایــی های یک منطقه را به بهترین وجه نمایان کرد. به کمک سایتها و ابزارهای چند رسانه ای می توان امکان بازدید از آن کشور را بصورت مجازی داد. می توان با بروشورها فرصت و انتخاب مکان های گردشگری را به گردشگران بدهیم. به کمک نقشه های راهنما به عنوان ابزار گرافیکی اطلاعات با ترکیب عناصر گرافیکی می توان سبب جذب گردشگران به نقاطی خاص در یک شهر یا استان شد.

ابزارهای تبلیغاتی برای گردشگری

ابزارهای تبلیغات توریسم امری مشخص و بدیهی است. تنوع محصولات گرافیکی چون طراحی پوستر، نشانه، بروشور، تابلوهای تبلیغاتی و غیره مبنای کاربرد فراوان برای معرفی جاذبه های گردشگری میباشد. طراح گرافیکی باید با در نظر گرفتن عواملی چون علایق و نیازهای مخاطب، فرهنگ شرایط اجتماعی، اقتصادی و موقعیت طبقاتی آن، تحصیلات، وضعیت اقلیمی، سن، اداب و رسوم و بررسی روانشناسانۀ مخاطب، ابزارهای اجرایــی خود را به منظور ارائه اثرگرافیکی تبلیغی در حوزۀ گردشگری انتخاب کند. تجارت و گردشگری الکـترونیکی، ابزاری موثر در جلب گردشگر می باشد و باید با فراهم ساختن بستر مناسب سبب جذب و جلب گردشگران دنیا و ایجاد انواع خدمات استاندارد برای آنها شویم.