• تهران‏، میدان انقلاب، قبل از جمالزاده شمالی بن بست قائم مقام پلاک 8 واحد 2

لیست قیمت پاکت نامه ، پاکت آ۴ و آ۵ فرم های عمومی ۸۰ گرمی – ۱۲۰ گرمی کتان – ۱۳۵ گرمی گلاسه
دریافت قالب پاکت جهت طراحی

ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPi – CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف
پاکت فرم عمومی نامه A5 A4
تحریر ۸۰ گرمی تیراژ ۱۰۰۰ عدد طبق الگو
۱۷۹۰۰۰ ت
۲۱۰۰۰۰ ت
۳۴۵۰۰۰ ت
تحریر ۸۰ گرمی تیراژ ۲۰۰۰ عدد طبق الگو ۲۳۵۰۰۰ ت
۳۲۰۰۰۰ ت ۴۳۵۰۰۰ ت
تحریر ۸۰ گرمی تیراژ ۵۰۰۰ عدد طبق الگو ۵۲۵۰۰۰ ت
۶۱۵۰۰۰ ت
۷۱۵۰۰۰ ت
گلاسه ۱۳۵ گرمی تیراژ ۱۰۰۰ عدد طبق الگو ۲۴۴۰۰۰ ت
۳۱۵۰۰۰ ت
۴۳۵۰۰۰ ت
گلاسه ۱۳۵ گرمی تیراژ ۲۰۰۰ عدد طبق الگو ۳۱۰۰۰۰ ت ۳۹۸۰۰۰ ت
۵۳۵۰۰۰ ت
کتان ۱۲۰ گرمی تیراژ ۱۰۰۰ عدد طبق الگو ۲۷۵۰۰۰ ت ۳۳۵۰۰۰ ت
۵۳۵۰۰۰ ت
تحریر ۱۰۰ گرمی تیراژ ۱۰۰۰ عدد طبق الگو ۱۹۵۰۰۰ ت ۲۲۵۰۰۰ ت
۳۸۵۰۰۰ ت
در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۵ الی ۱۰ درصد وجود خواهد داشت.
ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPI . CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف

چاپ انواع پاکت نامه و پاکت آ4