• تهران‏، میدان انقلاب، قبل از جمالزاده شمالی بن بست قائم مقام پلاک 8 واحد 2
عضویت آفرنگ در انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران