• تهران‏، میدان انقلاب، قبل از جمالزاده شمالی بن بست قائم مقام پلاک 8 واحد 2

تعرفه قیمت فرم های عمومی چاپ افست

قیمت های درج شده در ذیل فقط بابت چاپ می باشد و شامل هزینه طراحی نمی گردد.
قیمت ها بابت فـــــــرم های عمومی می باشد.

چاپ پوستر ۴۵×۶۰

یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عدد یکرو فرم عمومی
۴۶۰۰۰۰ ت
۳ الی ۵ روز
تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عدد یکرو فرم عمومی ۵۹۰۰۰۰۰ ت
۳ الی ۵ روز
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد یکرو فرم عمومی
۴۹۵۰۰۰ ت
۳ الی ۵ روز
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد یکرو فرم عمومی
۶۷۰۰۰۰ ت
۳ الی ۵ روز

چاپ پوستر ۹۰×۶۰

یکرو دو رو زمان تحویل
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد یکرو فرم عمومی ۹۴۰.۰۰۰ ت ۳ الی ۵ روز
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد یکرو فرم عمومی ۱.۲۳۰.۰۰۰ ت ۳ الی ۵ روز

چاپ پوستر ۵۰×۷۰

تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عدد یکرو فرم عمومی
۴۷۵۰۰۰ ت
۳ الی ۵ روز
تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عدد یکرو فرم عمومی ۶۲۰۰۰۰ ت
۳ الی ۵ روز
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد یکرو فرم عمومی ۵۴۵۰۰۰ ت
۳ الی ۵ روز
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد یکرو فرم عمومی ۷۳۰۰۰۰ ت
۳ الی ۵ روز
در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPI . CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف

چاپ پوستر A3

یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عدد ۲۸۰۰۰۰ ت

۵ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عدد
۳۳۵۰۰۰ ت

۵ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد
۳۱۰۰۰۰ ت

۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد
۴۳۰۰۰۰ ت

۷ روز کاری
در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.

چاپ کارت پی وی سی افست

یکرو دو رو زمان تحویل
کارت پی وی سی ۵۰۰ میکرون / ۵۰۰ تایی
۱۳۴۰۰۰ ت
۵ روز کاری
کارت پی وی سی ۵۰۰ میکرون / ۱۰۰۰ تایی ۲۳۴۰۰۰ ت ۵ روز کاری
کارت پی وی سی ۷۶۰ میکرون / ۵۰۰ تایی ۳۳۰۰۰۰ ت
۷ روز کاری
کارت پی وی سی ۷۶۰ میکرون / ۱۰۰۰ تایی ۵۷۰۰۰۰ ت
۷ روز کاری
در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.
ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPI . CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف

چاپ کارت پی وی سی دیجیتال ( پرسنلی )

یکرو دو رو زمان تحویل
۷۶۰ میکرون ۸.۵ * ۵.۵ / یوی براق ( ۳۰ الی ۴۰ عدد )
۵۵۰۰ ت ۶۰۰۰ ت
۱ روز کاری
۷۶۰ میکرون ۸.۵ * ۵.۵ / یوی براق ( ۴۰ الی ۱۰۰ عدد ) ۴۵۰۰ ت
۵۰۰۰ ت
۱ روز کاری
۷۶۰ میکرون ۸.۵ * ۵.۵ / یوی براق ( ۱۰۰ الی ۵۰۰ عدد ) ۴۰۰۰ ت
۴۵۰۰ ت
۱ روز کاری
۷۶۰ میکرون ۸.۵ * ۵.۵ / یوی براق ( ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ عدد ) ۳۰۰۰ ت
۳۵۰۰ ت
۱ روز کاری
قیمت چاپ کارت پی وسی پرسنلی ۳۰ عدد هر کارت ۱۰ هزار تومان می باشد
حداقل تیراژ ۱۰ عدد کارت پرسنلی می باشد
ارسال فایل بصورت JPG و ۴۰۰ DPI . RGB حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف – در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۵ الی ۱۰ درصد وجود خواهد داشت.

چاپ پاکت فرم عمومی

نامه A5 A4
تحریر ۸۰ گرمی تیراژ ۱۰۰۰ عدد طبق الگو
۱۷۹۰۰۰ ت
۲۱۰۰۰۰ ت
۳۴۵۰۰۰ ت
تحریر ۸۰ گرمی تیراژ ۲۰۰۰ عدد طبق الگو ۲۳۵۰۰۰ ت
۳۲۰۰۰۰ ت ۴۳۵۰۰۰ ت
تحریر ۸۰ گرمی تیراژ ۵۰۰۰ عدد طبق الگو ۵۲۵۰۰۰ ت
۶۱۵۰۰۰ ت
۷۱۵۰۰۰ ت
گلاسه ۱۳۵ گرمی تیراژ ۱۰۰۰ عدد طبق الگو ۲۴۴۰۰۰ ت
۳۱۵۰۰۰ ت
۴۳۵۰۰۰ ت
گلاسه ۱۳۵ گرمی تیراژ ۲۰۰۰ عدد طبق الگو ۳۱۰۰۰۰ ت ۳۹۸۰۰۰ ت
۵۳۵۰۰۰ ت
در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۵ الی ۱۰ درصد وجود خواهد داشت.
ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPI . CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف